Zásady Ochrany Osobních Údajů (CZ)

 

Datum účinnosti: Květen 8, 2019

DDFU („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje webovou aplikaci stránky DDFU (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, když používáte naši službu a volby, jste s těmito daty spojeni.

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšování služby. Používáním služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Definice

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumějí údaje o žijící osobě, která může být z těchto údajů identifikována (nebo z těch a dalších informací, které máme v držení nebo které by mohly přijít do našeho vlastnictví).

Údaje o využití

Údaje o využití jsou data shromažďovaná automaticky buď pomocí služby, nebo samotnou infrastrukturou služeb (například doba trvání návštěvy stránky).

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé kousky dat uložené v zařízení uživatele.

Správce dat

„Správcem údajů“ rozumí osoba, která (buď samostatně, nebo společně s jinými osobami) určuje účel a způsob, jakým jsou nebo mají být zpracovávány osobní údaje. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem dat.

Zpracovatel dat (nebo Poskytovatelé Služeb)

Zpracovatelem dat (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoliv osoba (jiná než zaměstnanec správce dat), která zpracovává data jménem správce údajů.

Za účelem efektivnějšího zpracování vašich dat můžeme využít služeb různých poskytovatelů služeb.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je jakákoli živá osoba, která je předmětem osobních údajů.

Uživatel

Uživatel je individuální v naší Službě. Uživatel odpovídá subjektu údajů, který je předmětem osobních údajů.

Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely poskytování a zlepšování našich Služeb pro vás.

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Při používání našich služeb vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci („osobní údaje“). Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

·         E-mailová adresa

·         Křestní jméno a příjmení

·         Adresa, stát, provincie, PSČ, město

·         Soubory cookie a údaje o používání

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vás kontaktovali s newslettery, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi, které by vás mohly zajímat. Můžete se odhlásit od přijímání jakýchkoli nebo všech těchto sdělení od nás pomocí odkazu pro zrušení odběru nebo podle instrukcí uvedených v jakémkoli e-mailu, který zašleme. Nebo nás kontaktujte.

Údaje o využití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je služba přístupná a používána („údaje o využití“). Tato data o využití mohou zahrnovat informace, jako je například adresa internetového protokolu počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky našich služeb, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování dat & Cookies

Používáme soubory Cookie a podobné sledovací technologie ke sledování činnosti našich služeb a k uchování určitých informací. Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory Cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webové stránky a uloženy na vašem zařízení. Používají se také sledovací technologie, které slouží k shromažďování a sledování informací a vylepšování a analyzování našich Služeb, jako jsou tagy, značky a skripty. Můžete instruovat prohlížeč, aby odmítal všechny soubory cookie, nebo aby označoval, kdy se soubor cookie odesílá. Pokud však soubory cookie neakceptujete, nebudete pravděpodobně moci používat některé části našich Služeb.

Příklady souborů cookie, které používáme:

·         Session Cookies. Používáme Session Cookies k provozu našich Služeb.

·         Preference Cookies. Preference Cookies používáme k zapamatování vašich preferencí a různých nastavení.

·         Security Cookies. Soubory Cookie zabezpečení používáme pro účely zabezpečení.

Použití dat

DDFU používá shromážděné údaje k různým účelům:

·         Poskytování a udržování našich Služeb

·         Informovat vás o změnách našich Služeb

·         Umožnit vám účastnit se interaktivních funkcí našich služeb, pokud se tak rozhodnete

·         Poskytovat zákaznickou podporu

·         Shromažďovat analýzy nebo cenné informace, abychom mohli zlepšovat naše služby

·         Sledovat využívání našich služeb

·         Odhalit, předcházet a řešit technické problémy

·         Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo o kterých jste se zeptali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nedostávat

Uchovávání údajů

DDFU bude uchovávat vaše Osobní Údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v těchto Zásadách Ochrany Osobních Údajů. Vaše Osobní Údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro dodržení našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a uplatňovat naše právní smlouvy a zásady.

DDFU bude také uchovávat Údaje o Využití pro účely interní analýzy. Údaje o Využití jsou obvykle uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny a udržovány na počítačích umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo Česko (Česká Republika) a rozhodnete se nám poskytnout informace, Vezměte prosím na vědomí, že přenášíme údaje, včetně Osobních Údajů, do Čech (Česká Republika) a zpracujeme je tam.

Váš souhlas s těmito Zásadami Ochrany Osobních Údajů, za nímž následuje vaše předložení takových informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

DDFU podnikne všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění toho, aby vaše data byla bezpečně ošetřena a v souladu s těmito Zásadami Ochrany Osobních Údajů a žádný přenos vašich osobních údajů se neuskuteční do organizace nebo země, pokud nejsou k dispozici dostatečné kontroly na místě včetně bezpečnosti vašich dat a dalších osobních údajů.

Zveřejňování údajů

Obchodní transakce

Pokud se DDFU účastní fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše Osobní Údaje převedeny. Před předložením vašich Osobních Údajů a na základě jiných Zásad Ochrany Osobních Údajů vám poskytneme upozornění.

Zveřejňování informací pro donucovací orgány

Za určitých okolností může být vyžadováno, aby DDFU vaše Osobní Údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo jako odpověď na platné požadavky orgánů veřejné správy (např. soud nebo vládní orgán).

Právní požadavky

DDFU může zveřejnit vaše Osobní Údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná k tomu, aby:

·         Dodržovat zákonnou povinnost

·         Chránit a hájit práva nebo majetek DDFU

·         Předcházení nebo vyšetřování možných nepravostí v souvislosti se Službou

·         Chránit osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti

·         Ochrana proti právní odpovědnosti

Zabezpečení dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale pamatujte, že žádná metoda přenosu přes Internet nebo metoda elektronického úložiště je 100% bezpečná. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich Osobních Údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Vaše Práva

DDFU si klade za cíl přijmout přiměřená opatření, která vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit používání vašich osobních údajů.

Kdykoli je to možné, můžete své Osobní Údaje aktualizovat přímo v sekci nastavení účtu. Pokud nemůžete změnit své osobní údaje, kontaktujte nás prosím, abychom provedli požadované změny.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás máme, a pokud chcete, aby byly z našich systémů odstraněny, kontaktujte nás prosím.

Za určitých okolností máte právo:

·         Získat přístup a získat kopii osobních údajů, které o vás držíme

·         Napravit jakékoli vaše Osobní Údaje, které jsou nepřesné

·         Požadovat vymazání uchovávaných Osobních Údajů

Máte právo na přenositelnost údajů pro informace, které poskytnete DDFU. Můžete požádat o získání kopie vašich Osobních Údajů v běžně používaném elektronickém formátu, abyste je mohli spravovat a přesouvat.

Upozorňujeme vás, že před odpovědí, Vás můžeme požádat o ověření vaší identity před tím, než na tyto požadavky odpovíme.

Sdílení informací s Poskytovateli Služeb

Můžeme využívat společnosti a jednotlivce třetích stran k usnadnění našich Služeb („Poskytovatelé Služeb“), poskytovat Služby naším jménem, provádět Služby související se službami nebo nám pomáhat při analýze způsobu, jakým se naše Služba používá.

Nikdy nebudeme prodávat nebo nabízet vaše data třetím stranám. Budeme sdílet pouze takové údaje, které jsou nutné k tomu, abychom vám mohli nabídnout naše Služby, nebo pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Vstupujeme do dohody o zpracování se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje na naše instrukce, aby zajistily, že vaše data jsou ošetřeny stejnou úrovní bezpečnosti a důvěrnosti. Nadále odpovídáme za zpracování.

Odkazy na jiné stránky

Naše Služby mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, které nejsou námi provozovány. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přezkoumali Zásady Ochrany Osobních Údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba neřeší nikoho mladšího 13 let („děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a jste si vědomi, že vaše Děti nám poskytly Osobní Údaje, kontaktujte nás prosím. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili Osobní Údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podstoupíme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů můžeme čas od času aktualizovat. O veškerých změnách vás upozorníme zveřejněním nových Zásad Ochrany Osobních Údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazné oznámení o našich Službách, před změnou kdy se stává efektivní a aktualizované „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů pravidelně kontrolovali v případě jakýchkoli změn. Změny těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů, kontaktujte nás prosím:

·         Emailem: hello@ddfu.org


 

 

 

 

Privacy Policy (EN)

Effective date: May 8, 2019

DDFU (“us”, “we”, or “our”) operates the DDFU website (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Definitions

Personal Data

Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

Usage Data

Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Cookies

Cookies are small pieces of data stored on a User’s device.

Data Controller

Data Controller means a person who (either alone or jointly or in common with other persons) determines the purposes for which and the manner in which any personal data are, or are to be, processed.For the purpose of this Privacy Policy, we are a Data Controller of your data.

Data Processor (or Service Providers)

Data Processor (or Service Provider) means any person (other than an employee of the Data Controller) who processes the data on behalf of the Data Controller.

We may use the services of various Service Providers in order to process your data more effectively.

Data Subject

Data Subject is any living individual who is the subject of Personal Data.

User

The User is the individual using our Service. The User corresponds to the Data Subject, who is the subject of Personal Data.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

·         Email address

·         First name and last name

·         Address, State, Province, ZIP/Postal code, City

·         Cookies and Usage Data

We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send or by contacting us.

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information. Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

·         Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.

·         Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

·         Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

DDFU uses the collected data for various purposes:

·         To provide and maintain our Service

·         To notify you about changes to our Service

·         To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so

·         To provide customer support

·         To gather analysis or valuable information so that we can improve our Service

·         To monitor the usage of our Service

·         To detect, prevent and address technical issues

·         To provide you with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless you have opted not to receive such information

Retention of Data

DDFU will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

DDFU will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of our Service, or we are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside the Czechia (Czech Republic) and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Czechia (Czech Republic) and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

DDFU will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Business Transaction

If DDFU is involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Data may be transferred. We will provide notice before your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Disclosure for Law Enforcement

Under certain circumstances, DDFU may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Legal Requirements

DDFU may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

·         To comply with a legal obligation

·         To protect and defend the rights or property of DDFU

·         To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

·         To protect the personal safety of users of the Service or the public

·         To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Your Rights

DDFU aims to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Data.

Whenever made possible, you can update your Personal Data directly within your account settings section. If you are unable to change your Personal Data, please contact us to make the required changes.

If you wish to be informed what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the right:

·         To access and receive a copy of the Personal Data we hold about you

·         To rectify any Personal Data held about you that is inaccurate

·         To request the deletion of Personal Data held about you

You have the right to data portability for the information you provide to DDFU. You can request to obtain a copy of your Personal Data in a commonly used electronic format so that you can manage and move it.

Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests.

Sharing information with Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

We will never sell or offer your data to third parties. We will only share such data as is required to be able to offer you our Service or if we have a statutory duty to do so. We enter into a processing agreement with the companies that process your data at our instruction, to ensure that your data is treated with the same level of security and confidentiality. We remain responsible for the processing.

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 13 (“Children”).

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 13. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

·         By email: hello@ddfu.org